Onderzoek naar tekstkwaliteit

De AanZet onderscheidt zich van andere tekstbureaus, doordat tekstkwaliteit op
een wetenschappelijke manier handen en voeten wordt gegeven. Op deze manier worden wetenschappelijk inzicht en praktische realiteitszin met elkaar verweven.

ONDERZOEK NAAR TEKSTKWALITEIT
(In M. Bax, W. Vuijk: Thema's in de taalbeheersing, ISBN 90 6765 514 7)

 

DE INVLOED VAN PRETEST-
INSTRUCTIES OP DE BRUIKBAARHEID
VAN DE ONTLOKTE OORDELEN

U. Schuurs, H. van de Bergh,
G. Verhoeven

1. Inleiding

In de vakliteratuur wordt vaak gepropageerd om teksten te pretesten, zeker wanneer de betreffende teksten bedoeld zijn voor een groot publiek en/of de teksten een duidelijk persuasieve strekking hebben. In Nederland lijken vooral grotere organisaties en de overheid meer en meer de consequenties te trekken uit dit taalbeheersers-advies. Met name de zogenaamde 'plus en min'-methode lijkt daarbij te worden gebruikt.

Met opzet houden we enige slagen om de arm: we spreken van 'het lijkt erop dat' en 'naar alle waarschijnlijkheid' omdat er over de feitelijke gang van zaken weinig bekend is. Er is geen systematisch onderzoek verricht naar de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de bestaande pretest-methoden; evenmin is er iets bekend over de manier waarop teksten het beste aan een pretest onder-worpen kunnen worden, over het rendement van de verschillende methoden en over de mate waarin de gang van zaken bij het pretesten het resultaat van de pretest beïnvloedt.

De volledige tekst van dit artikel van Schuurs et al. is te vinden in Bax, M., W. Vuijck (red.): Thema's in de taalbeheersing, Dordrecht 1991, p. 370-379.

 

 
 
Datum: 20-04-2006