Toepassing van Nieuwe Technologie

De kracht van De AanZet ligt in de toepassing van bestaande technologie in nieuwe contexten.
In dit geval wordt onderzoek beschreven dat het mogelijk maakt om omslachtige en kostbare spreektoetsen te vervangen door geautomati-seerde beoordeling van spraak van cursisten.

In: Onderzoek ontmoet onderwijs / Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 2000
ISSN 0169-7420

 

OP WEG NAAR GEAUTOMATISEERDE BEOORDELING VAN SPREEKVAARDIGHEID

Schuurs, U., C. Cucchiari

1 Inleiding

Voor het vak Nederlands als tweede Taal bestaan er op dit moment verschillende spreekvaardigheidstoetsen. Zo kennen de Staatsexamens NT2 en de zogenaamde Profieltoets, die voor allochtonen verplicht is binnen het kader van de Wet op de Inburgering, een onderdeel Spreekvaardigheid. Naast deze summatieve spreektoetsen, die in principe na afloop van een leertraject worden afgenomen en die op landelijk niveau worden georganiseerd, zijn er ook formatieve spreektoetsen, die een onderwijsbegeleidende functie hebben: daarbij kan men denken aan bijvoorbeeld de indertijd maatgevende Instaptoets Anderstalige Volwassenen (Janssen-Van Dieten e.a., 1988), of -meer recent- aan de NIVOR-toetsen (Cito,1996). Er is een kennelijke behoefte, en in een aantal gevallen zelfs een wettelijke verplichting om met gebruikmaking van toetsen de NT2-spreekvaardigheid in beeld te brengen.

De volledige tekst van dit artikel van Schuurs en Cucchiarini is te vinden in
Toegepaste Taal-wetenschap in Artikelen 64 (2000), p. 71-81.

 

 
 
Datum: 20-04-2006