Product-informatie

Is de handleiding bij uw product wel deugdelijk? Of krijgt u misschien spullen kapot retour, omdat de klant er niet goed mee wist om te gaan? Realiseert u zich dat een klant een schadeclaim kan indienen als een duidelijke handleiding bij uw product ontbreekt (EG-besluit 1985) ?

Hier heersen nog geen 'Amerikaanse toestanden' en dat is maar goed ook. Maar toch is een schadeclaim heel realistisch, bijvoorbeeld als u een ondeugdelijke handleiding levert en één van uw klanten als gevolg daarvan een ongelukje overkomt.

Kunt u aantonen dat uw product-informatie voor 100% betrouwbaar is? Wij hebben ervaring met ontwerp, ontwikkeling en evaluatie van product-informatie. Desgewenst voeren we op beperkte schaal research uit naar de kwaliteit van uw product-informatie.

Neemt u gerust contact met ons op,
er is meer mogelijk dan u denkt!

 
 
Datum: 17-10-2007